عکس ها در یک یا چند فایل پک و فشرده می شوند و شما به راحتی می توانید تمام عکس ها را با هم دانلود کنید

برای پایداری بیشتر و راحتی کاربران لینک عکس هایی که گذاشته میشوند در چند سرور گذاشته میشود و شما از هر سایتی که مایل باشید میتوانید دانلود کنید

پسورد تمام فایل هایی که من می گذارم:
کد:
www.bodybuilder.ir
برای استخراج (اکسترکت) فایل های فشرده نیاز به هیچ برنامه ای نمی باشد