دادا قبلا انصافآ خوشگل بوده اینو ببین ایجا 15 ساله بود ه نشد عکسشو آپ کنم
ولی اینجا رو ببیین چی بوده خدایی خوشگلو ناز بوده
کد:
http://students.wrdsb.ca/blacr2678/2011/04/08/isabelle-caro-and-her-struggle/